12set2016

Aldago al Saló de Cent

Aldago ha realitzat amb èxit la instal·lació de la renovació d’aire del Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea de Relacions Internacionals.

Aquesta instal·lació s’ha efectuat substituint el sistema de producció de fred per un nou sistema amb elements fan coil. A més s’ha integrat al sistema de control existent a la resta de l’edifici.

Gràcies a aquesta instal·lació s’ha millorat notablement el confort i l’eficiència d’aquesta.

2nov2015

Adjudicades les obres al Centre Cívic Josep Mª Trias i Peitx

Adjudicades les obres d’arranjament del Centre Cívic Josep Mª Trias i Peitx de Barcelona.
Enunciem una nova adjudicació d’Aldago. En aquesta ocasió ens encarregarem de realitzar l’arranjament de l’accés al Centre Cívic Josep Mª Trias i Peitx ja que aquest es compartit actualment amb la Biblioteca Miquel Llongueras.
Aquesta obra implicarà realitzar un desplaçament de la porta, així com el del quadre general elèctric i suposarà una millora notable a la funcionalitat dels edificis afectats

26oct2015

Adjudicació d’obres al Districte de les Corts

Adjudicades les obres d’arranjament i ampliació de les voreres del carrer Taquígraf Serra al Districte de Les Corts de Barcelona.
Es tracta d’un carrer de 15’20 m. d’amplada i 252m. de longitud on l’equip d’Aldago ens encarregarem d’ampliar la vorera de la banda mar per poder albergar en un futur el carril bici.
A més, donat que l’estat dels paviments de les voreres no és l’adequat, actuarem també renovant paviment de panot, vorades, rigoles, guals, embornals i escocells, arranjant totes les deficiències existents.

Login to your Account