Reforma integral de Can Batlló, Districte de Sants (Barcelona) amb l’integració de sostres acústics.

A l’Espai Cultural de Cant Batlló vam realitzar una reforma integral i una millora pel que fa a l’aïllament acústic.
Vam redistribuir espais amb l’enderrocament d’envans i una nova cimentació. Vam realitzar un aïllament acústic mitjançant noves fusteries, així com panells fono absorbents decoratius.

Can Batlló Districte de Sants
Can Batlló Districte de Sants
Can Batlló Districte de Sants

Projectes relacionats

Login to your Account