Instal·lació de refredadora a l’Espai Jove Garcilso, Districte de Sant Andreu (Barcelona)

A l’Espai Jove Garcilaso van patir diferents avaries al sistema de climatització i concretament a la seva antiga refredadora on es van efectuar diverses actuacions reparadores, fins que el trencament del seus dos compressors va fer inviable la reparació des d’un punt de vista econòmic.

Vam realitzar la substitució i nou dimensionament del sistema de climatització amb una refredadora de 460 kW de baixa emissió sonora. Degut a les dimensions de la nova refredadora vam haver de realitzar la instal·lació mitjançant grues elevadores fins la setena planta de l’edifici.

1-Espai Jove Garcilso
2-Espai Jove Garcilso
3-Espai Jove Garcilso

Projectes relacionats

Login to your Account