Comptem amb un equip propi, especialitzat en instal·lacions elèctriques de baixa tensió, instal·lacions de clima, instal·lacions d’aigua incloent sistemes de reg per a parcs i jardins i instal·lacions de gas, que ens permet realitzar el següent tipus d’instal·lacions:

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió

 • Instal·lacions elèctriques en edificis
 • Instal·lacions de distribució industrial
 • Quadres elèctrics de distribució
 • Legalització d’instal·lacions
 • Enllumenat interior i exterior
 • Enllumenat públic
 • Bateries de condensadors
 • Grups electrògens

Instal·lacions de clima i energia

 • Plantes refredadores
 • Sistemes VRV, expansió directa…
 • Sistemes de recuperació de calor
 • Instal·lacions de ventilació
 • Sistemes de calefacció
 • Terra radiant
 • Calderes de biomassa
 • Plaques solars ACS

Comunicacions i senyals dèbils

 • Sistemes integrats en comunicació (veu i dades)
 • Instal·lacions singulars
 • Detecció contra incendis

Instal·lacions de gas

 • Instal·lacions de gas en edificis
 • Muntants de gas
 • Legalització d’instal·lacions

Instal·lacions hidràuliques

 • Instal·lacions d’aigua per edificis
 • Instal·lacions contra incendis
 • Grups de pressió
 • Xarxes de sanejament

Instal·lacions de reg i jardineria

 • Sistemes automàtics de reg
 • Poda d’arbrat
 • Plantació i disseny de jardins

Login to your Account